Hoe zit het nou met auteursrecht?

Als mediaproducent word je regelmatig benaderd door aanbieders van zogenoemde rechtenvrije muziek. Rechtenvrije muziek wordt hier aangeboden als een goedkoop alternatief voor standaard library muziek en het wereldrepertoire. Het is natuurlijk jouw goed recht om te gaan 'shoppen' voor goede en betaalbare muziek en hier alle mogelijke alternatieven te bekijken.
Maar pas op, er zitten vaak addertjes onder het gras!

Rechtenvrij?

Muziek is alléén rechtenvrij wanneer de langstlevende maker (componist, tekstschrijver of bewerker) zeventig jaar of langer geleden is overleden. Dan kun je denken aan klassieke componisten als Mozart, Bach, Beethoven enzovoorts. In deze gevallen zijn niet alleen de compositierechten verlopen maar ook het intellectueel eigendomsrecht. Alle overige muziek van aanbieders van zogenaamde rechtenvrije muziek bevatten dus wél intellectuele eigendomsrechten. De makers van deze composities behouden hiermee het recht om te bepalen hoe hun muziek ten gelde wordt gemaakt en wat er wel of niet mee mag gebeuren. De term rechtenvrij zou dus ten hoogste kunnen betekenen: auteursrechten vrij, indien de muziek niet staat geregistreerd bij een auteursrechtenorganisatie als Buma/Stemra en Sena. dus kort samengevat: is de componist nog levend of korter dan 70 jaar geleden overleden, dan is de muziek beslist NIET rechtenvrij. Dit geldt voor alle typen muziek, of het nou productiemuziek, librarymuziek, stockmuziek, achtergrondmuziek en zelfs indien je muziek op maat hebt laten maken door een componist die geregistreerd is bij een auteursrechtenorganisatie.

Buma/Stemra

Deze organisatie is er voor de uitgevers en componisten die bewust hebben gekozen voor registratie van hun muziekwerken, wereldmuziek, achtergrondmuziek, productiemuziek, enzovoorts. Buma/Stemra regelt de auteursrechten van de componist en de uitgever conform de Nederlandse auteurswet. In de praktijk wordt alleen het financiele aspect ven de rechten geregeld. Buma/stemra incasseert bij gebruikers en keert uit aan de makers. Hiertoe heeft zij bijvoorbeeld contracten afgesloten met de omroepen, en streamingsdiensten als Youtube, Vimeo en Spotify.

Sena

Deze organisatie is er voor de uitvoerende musici en producenten van muziek die bewust hebben gekozen voor registratie van hun uitvoeringen bij Sena die de rechten regelt conform de Wet Naburige Rechten (WNR). In de praktijk wordt ook hier alleen het financieel aspect van de rechten geregeld.

Wanneer je denkt dat je 'rechtenvrije' muziek gebruikt.

Als Buma of Sena constateert dat geregistreerd repertoire is gebruikt, volgt een rekening ook al ben je in de veronderstelling dat je alleen 'rechtenvrije' muziek gebruikt in jouw productie. Audio Muziek Produkties adviseert daarom mediaproducenten die ervoor kiezen uitsluitend gebruik te maken van 'rechtenvrije'- of auteursrechtenvrije muziek, hierover goede afspraken te maken met hun aanbieder. Dit kun je doen door vrijwaring af te spreken voor gevallen waarin de aangeboden muziek toch niet rechtenvrij of auteursrechtenvrij blijkt te zijn. Als je uitsluitend rechtenvrije of auteursrechtenvrije muziek gebruikt en, hoef je geen Buma- en/of Sena-vergoeding te betalen. Ook streaming en andere vormen van vertoning (openbaarmaking) van jouw mediaproductie is dan toegestaan. In geval van auteursrechten vrije muziek heb je immers al een deal gesloten met de aanbieder, of de componist is al meer dan zeventig jaar niet meer onder ons. Hou echter wel rekening met het feit dat de componist dan wel meer dan 70 jaar geleden ons heeft verlaten, de uitvoerende musici van zijn/haar werken nog onder ons kunnen zijn. Musici hebben ook recht op vergoeding van opnamen van de reproducties. In dit geval zal Sena alsnog aanspraak maken op een vergoeding namens aangesloten uitvoerende musici.

Hoe zit dat met zogenaamde Royalty free muziek?

Een ander veelgebruikt alternatief is 'royalty free' music, ten onrechte vergeleken met 'rechtenvrije' muziek. Dit is muziek die wordt uitgegeven door talloze internationale websites en online muziekbibliotheken. Gebruikers kunnen na registratie per nummer (track) dat ze willen gebruiken een gebruikslicentie kopen. Vervolgens krijg jij als gebruiker een licentie om het nummer onder voorwaarden te gebruiken voor jouw mediaproductie. Het lijkt voor mediaproducenten een geweldig alternatief voor Buma/Stemra repertoire. Buiten het feit dat het vaak lastig zoeken is naar de juiste muziek is de term royalty free misleidend. In de meeste gevallen koop je met royalty free muziek het (niet exclusieve)synchronisatierecht voor het gebruik van de gekozen track (vaak maar voor één productie). Met synchronisatierecht wordt bedoeld, het recht om muziek onder beeld te mogen plakken. vaak is vermeerdering niet inbegrepen en nog belangrijker, het vertoningsrecht is nagenoeg nooit inbegrepen. Hoe dat komt? De term Royalty free is eigenlijk verbonden met (online)aanbieders van muziek in de verenigde staten. Daar kunnen aanbieders volgens de daar geldende auteurswet deals sluiten met Ascap/Bmi, Zusterorganisaties van Buma/Stemra. Hierdoor kan de aanbieder zonder tussenkomst van Ascap/Bmi de vergoeding regeling regelen met de mediaproducent. Dit houdt echter op buiten de landsgrenzen van de Verenigde staten en aangezien deze regeling niet kan worden erkend door Buma/Stemra wordt bij vertoning in zusterverband met internationale auteursrechtenorganisaties gewoon geïncasseerd door Buma indien het betreffende muziekwerk waar dan ook ter wereld is geregistreerd. Hier blijkt dat veruit in de meeste gevallen deze muziekwerken gewoon staan geregistreerd bij (zusterorganisaties van) Buma en Sena. Voor openbaarmaking willen de componisten en uitgevers namelijk ook graag een vergoeding ontvangen en eigenlijk is dat ook heel logisch.

Audio Muziek Produkties

Ons advies is dan ook heel simpel: haal de muziek gewoon uit Nederland, doe geen concessie aan kwaliteit en betaal er gewoon een beetje voor… Ook jouw klanten zijn hier blij mee als ze niet voor verrassingen komen te staan met claims achteraf van auteursrechtenorganisaties. Audio Muziek Produkties biedt eigenlijk al het alternatief wat je zoekt: een gering bedrag aan auteursrecht, een uitgebreide selectie met een website en zoekfunctie… gewoon in het Nederlands en omdat wij tegelijkertijd uitgever én de componisten van onze muziek zijn, kunnen wij jou heel veel services bieden die reguliere muziekaanbieders niet kunnen geven, namelijk het aanpassen van muziek naar jouw specifieke wens. Ook kennen wij onze muziek het beste en kunnen jou passend advies geven over de juiste sfeer voor jouw productie. Tel daarbij op dat wij al sinds 1995 wereldwijd ervaring hebben in het uitgeversvak waardoor wij alles weten van auteursrecht. Met al jouw vragen kun je bij ons terecht, gratis!